Et år med krig i Ukrai­ne: “Vi har fået et nyt Europakort”

Den vig­tig­ste for­an­dring, der er sket siden den 24. febru­ar 2022, er, at vi har fået et nyt Euro­pa­kort. Ét hvor det er fuld­stæn­dig ukon­tro­ver­si­elt at reg­ne Ukrai­ne med i det euro­pæ­i­ske fæl­les­skab – og sådan har det ikke altid været. “Nu dis­ku­te­rer vi jo plud­se­lig et EU med 36 lan­de,” siger direk­tør for Tæn­ket­an­ken Euro­pa, Lyk­ke Fri­is. På års­da­gen, hvor Rusland inva­de­re­de nabo­lan­det Ukrai­ne, gæster hun Fri­heds­bre­vets podcast Fri Ukraine. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her