Et kon­tro­ver­si­elt net­værk af unge mænd sæl­ger den hem­me­li­ge opskrift på at få et luksus­liv i Dub­ai – nu har myn­dig­he­der­ne poli­ti­an­meldt dem for pyramidespil

Gen­nem video­er på soci­a­le medi­er sæl­ger onli­ne-fæl­les­ska­bet NBA Scan­di­navia drøm­men om at opnå øko­no­misk fri­hed. Fæl­les­ska­bets med­lem­mer tje­ner pen­ge for hvert nyt med­lem, de rek­rut­te­rer, lige­som med­lem­mer­ne løben­de kan sti­ge i et rang­sy­stem hos det ame­ri­kan­ske IM Aca­de­my, der er mistænkt for svin­del, og som efter­for­skes af myn­dig­he­der i fle­re lan­de. For nylig har Spil­le­myn­dig­he­den poli­ti­an­meldt NBA Scan­di­navia for pyramidespil. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her