Et sjæl­dent ube­kym­ret øje­blik for rytterne

Danish rider Jonas Vingegaard of Team Jumbo-Visma in Tivoli during the team presentation of Tour de France in Copenhagen, Denmark on June 29, 2022.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

I går blev defi­ne­ren­de for, hvor­dan hold­præ­sen­ta­tio­ner i frem­ti­den kom­mer til at udfol­de sig. Arran­ge­men­tet, som tra­di­tio­nelt er sta­tisk og aka­vet, hvor ryt­ter­ne ofte fore­træk­ker at kom­me væk så hur­tigt som muligt for at kom­me til­ba­ge i den præ­sta­tions­op­ti­me­ren­de ruti­ne, blev en total fejring af lan­de­ve­jens hel­te i fine ram­mer i Tivoli. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.