Et sjæl­dent ube­kym­ret øje­blik for rytterne

Danish rider Jonas Vingegaard of Team Jumbo-Visma in Tivoli during the team presentation of Tour de France in Copenhagen, Denmark on June 29, 2022.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

I går blev defi­ne­ren­de for, hvor­dan hold­præ­sen­ta­tio­ner i frem­ti­den kom­mer til at udfol­de sig. Arran­ge­men­tet, som tra­di­tio­nelt er sta­tisk og aka­vet, hvor ryt­ter­ne ofte fore­træk­ker at kom­me væk så hur­tigt som muligt for at kom­me til­ba­ge i den præ­sta­tions­op­ti­me­ren­de ruti­ne, blev en total fejring af lan­de­ve­jens hel­te i fine ram­mer i Tivoli. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her