Euro­pa fry­ser: Putin skru­er ned for varmen

Euro­pa står i en ener­gik­ri­se. Men trods de tøm­te gas­de­po­ter og det sti­gen­de euro­pæ­i­ske behov for gas, har Rusland henover wee­ken­den sæn­ket gastil­førs­len til Tys­kland yder­li­ge­re. Iføl­ge eks­per­ter, som Fri­heds­bre­vet har talt med, er mar­ke­det for natur­gas dog ikke lige­som andre mar­ke­der blot sty­ret af udbud og efter­spørgsel. Der­i­mod er det fil­tret ind i poli­ti­ske rænkespil. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her