Euro­pæ­isk for­bund i hård kri­tik efter ind­kal­del­se af jour­na­li­ster: “Ikke vær­digt i en demo­kra­tisk stat”

Politiets Efterretningstjeneste, PET, i Buddinge mandag den 3. januar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix)

For­man­den for Det Euro­pæ­i­ske Jour­na­list­for­bund (EFJ), Ricar­do Gutiér­rez, for­tæl­ler til Fri­heds­bre­vet, at EFJ kræ­ver hand­ling fra den dan­ske rege­ring, i kølvan­det på at fle­re jour­na­li­ster i dag er ble­vet ind­kaldt til vid­ne­af­hø­ring i sagen om den muli­ge læka­ge af for­tro­li­ge oplys­nin­ger fra FE og PET. “Den­ne uansvar­li­ge adfærd fra offent­li­ge embeds­mænd er ikke vær­dig i en demo­kra­tisk stat,” siger Ricar­do Gutiérrez. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her