Euro­pas far­lig­ste angri­ber byder ger­ne på en Gran­diosa Pølseproff

KÍ fra Klaks­vik har leve­ret en ræk­ke små og sto­re sen­sa­tio­ner i som­me­rens Cham­pions League-kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring. I cen­trum for det hele huse­rer den euro­pæ­i­ske klub­tur­ne­rings p.t. far­lig­ste angri­ber, Árni Fre­de­riks­berg, der dog sta­dig ikke er mere opda­get, end at færin­gen tje­ner til dagen og vej­en i frysepizzabranchen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her