Euro­pas syge mand

Nor­malt bli­ver Tys­kland set som Euro­pas stær­ke øko­no­mi, men de sene­ste kvar­ta­ler er bil­le­det vendt. Et tysk tv-pro­gram stil­le­de for nylig spørgs­må­let, om den tyske øko­no­mi­ske model er døds­dømt. Der er ikke tvivl om, at model­len er udfor­dret af den glo­ba­le udvik­ling, men Tys­kland har før vist en ene­stå­en­de evne til at kom­me tilbage. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her