EU’s jagt på rele­vans i det 21. århundrede

Cor­o­na-kri­sen har på sam­me måde som først finans- og eurokri­sen og der­næst flygt­nin­ge­kri­sen split­tet EU i to blok­ke. På den ene side står den nord­li­ge og vest­li­ge del af Euro­pa, mens øst og syd befin­der sig på den anden side. I nord og vest har pan­de­mi­en påvir­ket folks liv i langt min­dre grad end i syd og øst. Det gæl­der både øko­no­misk og sund­heds­mæs­sigt, men euro­pæ­er­nes syn på fri­hed er også i opbrud, og her er der både regio­na­le og alder­s­mæs­si­ge forskelle. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her