EU’s jagt på relevans i det 21. århundrede

Coro­na-krisen har på samme måde som først finans- og eurokrisen og dernæst fly­gt­ningekrisen split­tet EU i to blokke. På den ene side står den nordlige og vestlige del af Europa, mens øst og syd befind­er sig på den anden side. I nord og vest har pan­demien påvir­ket folks liv i langt min­dre grad end i syd og øst. Det gælder både økonomisk og sund­hedsmæs­sigt, men europæernes syn på fri­hed er også i opbrud, og her er der både regionale og alder­smæs­sige forskelle. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.