Fængselsdømte skulle “aldrig” have dansk pas – nu gør politikerne undtagelser

Regerin­gen og flere af de blå parti­er har tord­net mod at give dan­sk pas til per­son­er med en fængsels­dom på straf­feat­testen. Sid­ste år ved­tog Socialdemokrati­et sam­men med Ven­stre, Det Kon­ser­v­a­tive Folkepar­ti og Lib­er­al Alliance en ny ind­fød­sret­saf­tale, som blandt andet skulle forhin­dre netop det. “Vi bliv­er nødt til at trække en streg i sandet. Folk, der har fået fængselsstraf, skal ikke have dan­sk stats­borg­er­skab,” lød det i den forbindelse fra udlændinge- og inte­gra­tions­min­is­ter Mat­tias Tesfaye. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.