Far­lig cock­tail i Pus­her Street

Et tid­li­ge­re med­lem af Hells Angels’ (HA) støt­te­grup­pe AK81 blev i sid­ste uge over­fal­det i Pus­her Stre­et på Chri­sti­a­nia. Over­fal­det er blot det sene­ste i en hel ræk­ke vol­de­li­ge sam­men­stød i Pus­her Stre­et, som for tiden også læg­ger bro­sten til de hor­der af turi­ster, der hvert år besø­ger frista­den og den mindst lige så berøm­te has­h­ga­de. Hvem over­fal­der hvem og hvor­for? Det er, hvad ugens Fri Ban­dit hand­ler om. Og lad mig på for­hånd fla­ge, at det bli­ver noget nær en tour de for­ce gen­nem bandelandskabet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her