Fars lil­le businesscase

Ney­mar Jr. er en af de efter­hån­den tal­ri­ge ver­dens­klas­se­spil­le­re, der den­ne som­mer har ladet sig fri­ste af et skif­te til Sau­di Pro League. Det hand­ler selv­føl­ge­lig om pen­ge, når en fod­bold­spil­ler, der sta­dig har fle­re gode år i sig, væl­ger at gå så betrag­te­ligt ned i sport­s­ligt niveau. Det er her, Ney­mar Sr. kom­mer på banen, og den­ne udga­ve af Fri Spark hand­ler lige præ­cis om det, der engang var et far-søn-for­hold, men som for længst har udvik­let sig til en glo­bal businessplan. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her