Far­vel til min­ke­ne: En repor­ta­ge fra den sid­ste minkauktion

Der var final par­ty på sta­tens reg­ning, da mink-bro­kers fra Kina plyn­dre­de den sid­ste mink­auk­tion i Kopen­ha­gen Furs histo­rie. Fri­heds­bre­vet tog til Glo­strup for at se det sid­ste minks­kind bli­ve solgt på pel­sauk­tio­nen og for at være med, når det blev sat punk­tum for en lang fadæ­se i minkland. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her