Far­vel til Tour de France

Tour de France, Stage 21, SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - PARIS CHAMPS-ÉLYSÉES. Pete Goding/GodingImages

“Jeg er ikke ung mere”. Sådan sag­de Tadej Poga­car på Champs Élysées efter går­da­gens mål­gang i Paris. Han sad og gav sine sid­ste inter­views i ung­dom­strøj­en, som har været hans fire år i træk. Om et par måne­der fyl­der han 25 år og er ikke læn­ge­re en del af ung­dom­s­klas­se­men­tet. “Jeg siger far­vel til min elske­de hvi­de trø­je. Det var et utro­ligt løb for mig og mit hold. Jeg er meget glad for at nå podi­et i Paris”. Poga­cars gode humør er et af hans man­ge våben som cykel­ryt­ter. Ud over sine angreb i bjer­ge­ne og på bro­stens­pavéer­ne, sin char­me­ren­de og ærli­ge facon, er hans smil en del af hans over­be­vi­sen­de udtryk som men­ne­ske. Det er sim­pelt­hen svært ikke at hol­de af ham. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her