FCK: Vi skul­le have fået mere ud af gyl­den årgang

Da Zim­bab­we i tirs­dags slog Gui­nea 2–1 på Sta­de Ahma­dou Ahid­jo i Yao­undé, til­fø­je­de Sali­ma Rha­dia Mukansan­ga et væsent­ligt kapi­tel til inter­na­tio­nal fod­bolds van­drejour­nal: Den 33-åri­ge jor­de­mo­der fra Rwan­da blev den før­ste kvin­de, der døm­te en kamp ved Afri­ca Cup of Nations (AFCON).

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her