FE-whi­st­le­blower: Aflyt­nings­skan­da­le har rød­der til­ba­ge til 00’erne

NSA kan have ope­re­ret på dansk jord, før det hidtil har været anta­get. Det sand­syn­lig­gør fle­re tid­li­ge­re ansat­te i FE … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.