Fedtem­i­nis­ter: Pressede på for at komme på CNN

Den amerikanske tv-sta­tion CNN er vild med kli­mamin­is­ter Dan Jør­gensen. Tre gange i år har min­is­teren været live igen­nem for at fortælle om Dan­marks kli­mamål.  På de sociale medi­er, hvor min­is­teren har delt billed­er fra sine inter­views, får han ros for den inter­na­tionale opmærk­somhed. “Stærkt med CNN” og “Godt gået mr. Jor­gensen”, skriv­er nogle af min­is­terens føl­gere for eksem­pel på Insta­gram.  I flere til­fælde er det dog Dan Jør­gensen selv, der har budt sig til for at komme på skær­men. Det vis­er en aktind­sigt i kor­re­spon­dan­cen mellem Kli­mamin­is­teri­et og CNN. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.