Fiks tal­finte pum­per rege­rin­gens sund­heds­re­form op: “Det er ikke man­ge pen­ge til nye tiltag”

Det var med sto­re løf­ter om for­an­dring, da sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke tirs­dag præ­sen­te­re­de rege­rin­gens læn­ge ven­te­de sund­heds­re­form. Igen og igen gjor­de mini­ste­ren det klart, at rege­rin­gen på den anden side af cor­ona­kri­sen nu mel­der klar til at tage arbejds­hand­sker­ne på og ind­fø­re “grund­læg­gen­de ændrin­ger”, som skal sik­re dan­sker­ne et mere robust og nært sund­heds­sy­stem. På intet tids­punkt i løbet af pres­se­mø­det kom Magnus Heu­ni­cke dog ind på, hvor meget rege­rin­gen i kro­ner og ører i alt ønsker at bru­ge på sin reform. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.