Filosof: Det ville være bedst, hvis ingen af os var kom­met til verden

Når det gælder Benatars filosofi, er han udmær­ket klar over, at masserne ikke just står i kø for at tilslutte sig en ide, der argu­menter­er for, at det ville være i alles inter­esse, hvis ingen af os men­nesker og andre væsen­er, der kan sanse og føle, nogensinde var blevet født. Der­for er Benatar kar­rig med at fortælle detal­jer om sig selv. Forhold jer til mine argu­menter, ikke til min per­son, lyder hans ræson­nement. Hvis Benatar fortæller om sig selv og sit eget liv, frygter han, at anti-natal­is­men vil blive bort­fork­laret med en psyko­an­a­lytisk granskn­ing af hans per­son­lighed for at kunne reduc­ere hans filosofi til resul­tatet af en ulykke­lig barn­dom eller noget andet i hans per­son­lige his­to­rie. Så denne uges Fri Tænkn­ing han­dler ikke om men­nes­ket David Benatar, men om hans filosofi. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.