Fle­re che­fre­dak­tø­rer har holdt møder med Isra­els ambas­sa­de: “Det hele er et for­søg på at påvir­ke dæk­nin­gen – det er kun godt”

Beskyld­nin­ger­ne har fle­re ste­der lydt, at Isra­el for­sø­ger at påvir­ke dan­ske medi­ers dæk­ning af kri­gen i Gaza – blandt andet fra Ekstra Bla­dets man­ge­åri­ge che­fre­dak­tør Poul Mad­sen. Fri­heds­bre­vet har spurgt che­fre­dak­tø­rer­ne på lan­dets stør­ste medi­er, og mens fle­re af dem afvi­ser at have været i kon­takt med det offi­ci­el­le Isra­el på nogen måde, bekræf­ter både DR, Jyl­lands-Posten og Wee­ken­da­vi­sen, at der har været møder med den isra­el­ske ambassade. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her