Flere poli­tikere kendte til ind­hold­et af skjult sven­sk brev længe før mediernes afsløringer

I sid­ste uge fik både miljømin­is­ter Lea Wer­melin (S) og trans­port­min­is­ter Trine Bram­sen (S) en såkaldt næse. Den skarpe kri­tik var en reak­tion på, at min­istrene havde tilbage­holdt et kri­tisk sven­sk brev for Folketinget i forbindelse med byg­geri­et af det omstridte Lynet­te­holm-pro­jekt. Nu vis­er det sig, at flere poli­tikere længe inden mediernes første afs­løringer udmær­ket kendte til ind­hold­et af brevet sendt fra den svenske miljømin­is­ter. En poli­tik­er fra Enhed­slis­ten var end­da så velo­ri­en­teret om ind­hold­et af brevet, at han allerede i juni sid­ste år for­måede at kon­fron­tere den daværende trans­port­min­is­ter med de svenske protester. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.