Fler­tal vil fjerne partistøtte til små parti­er: “Demokratiske kartel-tendenser”

I al ube­mær­kethed og uden offentlig debat er et bredt fler­tal af Folketingets parti­er blevet enige om at tage en kon­tro­ver­siel beslut­ning. Fler­tal­let vil nem­lig ændre reglerne, så små parti­er, der ikke får nok stem­mer til at komme i Folketinget, fre­mover ikke skal mod­tage partistøtte, som de gør i dag. Forslaget fremgår af en beretning fra Udval­get for For­ret­ning­sor­den, som nu har bedt inden­rigs- og bolig­min­is­ter Chris­t­ian Rab­jerg Mad­sen (S) om at frem­sætte et lov­forslag om de nye regler til efteråret. Ifølge val­gforsker Roger Buch fra Dan­marks Medie- og Jour­nal­isthøjskole kan forslaget koste små parti­er livet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.