Folk er ikke så dum­me, som du tror

Mod­stan­den mod vac­ci­na­tion skyl­des ikke, at folk er god­tro­en­de og mani­p­u­ler­ba­re. I vir­ke­lig­he­den er fler­tal­let ban­ge for at bli­ve vac­ci­ne­ret af gan­ske jord­næ­re årsager … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.