Fol­ke­re­vo­lu­tio­nen fra skovriderboligen

I en tid, hvor oligar­ker og slyn­gel­sta­ter er ved at over­ta­ge inter­na­tio­nal top­fod­bold, og efter en uge, hvor Abu Dha­bi-eje­de Man­che­ster City blev sig­tet for over 100 over­træ­del­ser af Pre­mi­er Leagu­es Finan­ci­al Fair Play-reg­ler, træn­ger vi vist til en histo­rie om en med­lem­s­dre­vet tysk klub, der spil­ler sine kam­pe på et sta­dion, der frit over­sat hed­der “Sta­dion ved den gam­le sko­vri­der­bo­lig”. Fri Spark har i den­ne uge talt med Jakob Busk, Uni­on Berl­ins dan­ske kee­per over syv år, om klub­bens vej til top­pen af Bun­des­liga­en. Det går fak­tisk så godt, at udsig­ten fra net­op Sta­dion An der Alten Förste­rei lige nu byder på udsigt til Cham­pions League-fodbold. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her