For to år siden dræb­te eks­plo­sion 218 men­ne­sker: Nu vil ofre stil­le stor norsk virk­som­hed til ansvar

Den 4. august 2020. Klok­ken er slå­et 18, da en mas­siv eks­plo­sion ram­mer Liba­nons hoved­stad Beirut. 

En silo på hav­nen fyldt med kemi­ka­li­et ammo­ni­um­ni­trat er eks­plo­de­ret og mindst 218 men­ne­sker omkommer. 

Bra­get var så højt, at det kun­ne høres på øen Cypern — 240 kilo­me­ter væk. Mere end 7.000 bli­ver sår­et og 300.000 bli­ver hjemløse. 

En enorm tragedie. 

Men selv­om det snart er to år siden eks­plo­sio­nen fandt sted, er der sta­dig ingen der er ble­vet holdt ansvar­lig — ind­til nu. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her