Foragt og dødslængsel på S.S. Proleterka

Den schweiziske for­fat­ter Fleur Jaeg­gys bøger er karak­teris­eret af kynisme og kold føl­somhed. Hen­des delvist selvbi­ografiske gen­nem­brudsværk, Tugtens lykke­lige år fra 1989 om forhold­ene mellem piger på en kost­skole i Schweiz, udkom på dan­sk sid­ste år. Nu fore­lig­ger også Jaeg­gys andet hov­ed­værk fra 2001 i over­sæt­telse og udvider danske læseres mulighed for ind­b­lik i hen­des sært tiltrækkende, kølige univers … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.