Forfatter bag omdiskuteret bog om den moderne mand: Jeg ser ikke satire, der er lavet af mænd

Man­derol­lens priv­i­legerede tilværelse er de sen­este uger – og mange år forinden, hvis man har det lange lys på – blevet diskuteret heftigt i lit­ter­atur­miljøet. Med bogen To the Mod­ern Man har for­fat­ter Kristi­na Nya Glaf­fey smidt en min­dre hånd­granat ind i køns­de­bat­ten, og bogen går nu på runde mellem for­fat­terkol­legerne og i bogtil­læggene, hvor den får overve­jende ros for sit ekvilib­ris­tiske, kom­pak­te sprog og sin sydende sarkasme, mens den i andre hæn­der læs­es som en prim­i­tivt lat­terlig­gørende, man­de­hadende pam­flet, der slet ikke forstår, hvor­dan mænd er. Fri­heds­brevet har talt med Kristi­na Nya Glaf­fey, der er over­ras­ket over mod­tagelsen, og så men­er hun, at hun nok har ramt lidt mere plet med man­dekri­tikken, end hun havde reg­net med. Det vis­er sig også, at Glaf­fey ikke – som i over­hovedet ikke og af prin­cip – selv ser satire, hvis den er lavet af mænd. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.