For­fat­ter: Osama bin Ladens hustru­er stod bag hans offi­ci­el­le erklæringer

I den­ne uge er det 20 år siden, at angre­be­ne på New York og Was­hin­g­ton fandt sted. Års­da­gen fal­der som en sar­ka­stisk fod­no­te til histo­ri­en sam­men med, at Tale­ban er til­ba­ge ved mag­ten i Kabul, og jiha­di­ster fra den gan­ske ver­den har sat kurs mod Afg­ha­ni­stan. I den anled­ning har jeg som nævnt talt med den ame­ri­kan­ske for­fat­ter og ter­r­or­eks­pert, Peter Bergen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her