For­fat­ter: Osama bin Ladens hustru­er stod bag hans offi­ci­el­le erklæringer

I den­ne uge er det 20 år siden, at angre­be­ne på New York og Was­hin­g­ton fandt sted. Års­da­gen fal­der som en sar­ka­stisk fod­no­te til histo­ri­en sam­men med, at Tale­ban er til­ba­ge ved mag­ten i Kabul, og jiha­di­ster fra den gan­ske ver­den har sat kurs mod Afg­ha­ni­stan. I den anled­ning har jeg som nævnt talt med den ame­ri­kan­ske for­fat­ter og ter­r­or­eks­pert, Peter Bergen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.