For­mand for spiontil­syn fik eks­plo­siv rap­port om For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste hældt ned ad bræt­tet – en uge sene­re blev han genud­pe­get som formand

Lands­dom­mer Micha­el Kistrup var i august 2020 afsen­der på en opsigtsvæk­ken­de pres­se­med­del­el­se. Som for­mand for vagt­hund­en Til­sy­net med Efter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne rej­ste han hård og opsigtsvæk­ken­de kri­tik af For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste (FE). Næsten halvan­det år efter pres­se­med­del­el­sen – den 13. decem­ber 2021 – fri­kend­te en kom­mis­sion ledel­sen i FE, og Micha­el Kistrups bom­ba­sti­ske kri­tik blev affe­jet. Alli­ge­vel blev han en uge sene­re i al ube­mær­ket­hed genud­nævnt som for­mand for til­sy­net, viser oplys­nin­ger fra Justits­mi­ni­ste­ri­et. For­lø­bet udstil­ler et dilem­ma, siger før­en­de professor. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her