For­mand­skamp i DF: Messer­schmidt gen­bruger gam­melt forslag til at høste stemmer

Kam­p­en om for­mand­sk­a­bet i Dan­sk Folkepar­ti spidser til. Både Pia Kjærs­gaard og Kris­t­ian Thule­sen Dahl har i månedsvis kur­tis­eret Inger Støjberg, og frieri­et nåede sit kli­maks i denne måned, hvor Thule­sen Dahl i sit nyheds­brev gik all in: “Jeg har til gode at finde den første DF’er, som ikke synes, det vil være en gevinst at få Inger med på hold­et. Alle, jeg møder på min vej, spørg­er forhåb­n­ings­fuldt får vi hende med hos os?,” skrev han. Og efter Inger Støjbergs eksklu­sion af Folketinget i tirs­dags var Thule­sen Dahl hur­tigt ude og sige, at Støjberg sagtens kan blive for­mand for Dan­sk Folkepar­ti. I det andet ringhjørne står Morten Messer­schmidt, som også gerne vil være for­mand. Og i takt med at for­mandsval­get nærmer sig, er det afgørende for kan­di­dater­ne at posi­tionere sig i forhold til hinan­den og over­for par­ti­ets medlem­mer. Der­for er det inter­es­sant, når Morten Messer­schmidt læg­ger sig tæt op ad Inger Støjberg på udlændingepolitikken. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.