For­sva­ret betal­te stu­di­e­tu­re til Bel­arus med bund­ter af kon­tan­ter – over­ve­jer at drop­pe turene

Fri­heds­bre­vet kan nu for­tæl­le, at det dan­ske for­svar­sa­ka­de­mi siden 2015 har haft et sam­ar­bej­de med Bel­arus’ mili­tær, som aktu­elt er på Ruslands side i kri­gen mod Ukrai­ne. Sam­ar­bej­det har blandt andet bestå­et i, at dan­ske sprog­of­fi­cer-stu­de­ren­de, der læser rus­sisk på For­sva­rets Sprog­sko­le, er taget på årli­ge stu­di­e­tu­re til for­svar­sa­ka­de­mi­et i hoved­sta­den Minsk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her