Forsvaret betalte studieture til Belarus med bundter af kontanter – overvejer at droppe turene

Fri­heds­brevet kan nu fortælle, at det danske forsvarsakade­mi siden 2015 har haft et samar­be­jde med Belarus’ mil­itær, som aktuelt er på Rus­lands side i kri­gen mod Ukraine. Samar­be­jdet har blandt andet bestået i, at danske spro­gof­fi­cer-stud­erende, der læs­er rus­sisk på Forsvarets Sprogskole, er taget på årlige studi­eture til forsvarsakademiet i hov­ed­staden Minsk. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.