For­sva­ret betal­te stu­di­e­tu­re til Bel­arus med bund­ter af kon­tan­ter – over­ve­jer at drop­pe turene

Fri­heds­bre­vet kan nu for­tæl­le, at det dan­ske for­svar­sa­ka­de­mi siden 2015 har haft et sam­ar­bej­de med Bel­arus’ mili­tær, som aktu­elt er på Ruslands side i kri­gen mod Ukrai­ne. Sam­ar­bej­det har blandt andet bestå­et i, at dan­ske sprog­of­fi­cer-stu­de­ren­de, der læser rus­sisk på For­sva­rets Sprog­sko­le, er taget på årli­ge stu­di­e­tu­re til for­svar­sa­ka­de­mi­et i hoved­sta­den Minsk. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.