For­ven­te­de mål

I den gen­nem­gå­en­de ana­ly­se af Dan­marks præ­ma­tu­re VM-exit fyl­der de forms­va­ge angri­be­re og de mang­len­de scor­in­ger. Men lands­hol­det spil­le­de sig ikke engang frem til mål­chan­cer, den selv­til­lids­dræ­ne­de, hum­pen­de offen­siv kun­ne bræn­de, gør Fri Spark opmærk­som på. Når vi alt­så ser bort fra Andreas Cor­ne­li­us’ solou­lyk­ke af en mis­ser mod Tunesi­en. Vi run­der også tiki-taka-rekor­der, Klø­ver­mar­ken, en australsk reser­ve­ke­e­per og en sau­disk hel­lig­dag i ugens VM-opsamling. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her