For­ven­te­de mål

I den gen­nem­gå­en­de ana­ly­se af Dan­marks præ­ma­tu­re VM-exit fyl­der de forms­va­ge angri­be­re og de mang­len­de scor­in­ger. Men lands­hol­det spil­le­de sig ikke engang frem til mål­chan­cer, den selv­til­lids­dræ­ne­de, hum­pen­de offen­siv kun­ne bræn­de, gør Fri Spark opmærk­som på. Når vi alt­så ser bort fra Andreas Cor­ne­li­us’ solou­lyk­ke af en mis­ser mod Tunesi­en. Vi run­der også tiki-taka-rekor­der, Klø­ver­mar­ken, en australsk reser­ve­ke­e­per og en sau­disk hel­lig­dag i ugens VM-opsamling. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.