Fransk bron­zeskul­p­tur blev stjå­let af nazi­ster­ne under Anden Ver­denskrig og hav­ne­de på Glyp­to­te­ket: Nu star­ter muse­et en undersøgelse

Under Anden Ver­denskrig stjal nazi­ster­ne en skul­p­tur, der sene­re kom til at stå på Glyp­to­te­ket. I 1990’erne afvi­ste Glyp­to­te­ket at til­ba­ge­le­ve­re skul­p­tu­ren til efter­kom­mer­ne af den oprin­de­li­ge ejer. “Med vores nuvæ­ren­de viden er Glyp­to­te­ket den ret­mæs­si­ge ejer,” siger Glyp­to­te­ket, der nu igang­sæt­ter en under­sø­gel­se af skul­p­tu­ren, for­di der er mod­sa­t­ret­te­de histo­ri­er om, hvor­når den er støbt, og hvem der har ejet den. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her