Fre­de­ri­cia-sagen: Fyret kom­mu­nal­di­rek­tør tog på hotel på kom­mu­nens reg­ning efter Dir­ty Dancing-julefrokost

Den fyre­de kom­mu­nal­di­rek­tør i Fre­de­ri­cia, Anne­ma­rie Zacho-Broe, tog på hotel på skat­te­bor­ger­nes reg­ning efter en omdis­ku­te­ret jule­frokost for byrå­det i Fre­de­ri­cia i 2018, hvor hun dan­se­de tæt med kom­mu­nens skan­da­li­se­ren­de tid­li­ge­re S‑borgmester, Jacob Bjerregaard. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.