Fre­de­ri­cia-sagen: Fyret kom­mu­nal­di­rek­tør tog på hotel på kom­mu­nens reg­ning efter Dir­ty Dancing-julefrokost

Den fyre­de kom­mu­nal­di­rek­tør i Fre­de­ri­cia, Anne­ma­rie Zacho-Broe, tog på hotel på skat­te­bor­ger­nes reg­ning efter en omdis­ku­te­ret jule­frokost for byrå­det i Fre­de­ri­cia i 2018, hvor hun dan­se­de tæt med kom­mu­nens skan­da­li­se­ren­de tid­li­ge­re S‑borgmester, Jacob Bjerregaard. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her