Fre­de­rik Cili­us: DR gør os til med­skyl­di­ge i kræn­kel­ser­ne i pigekoret

Fre­de­rik Cili­us spil­ler med i tv-seri­en Orke­stret, som skul­le have haft pre­mi­e­re til janu­ar. DR har dog valgt at udsky­de pre­mi­e­ren med et halvt år, for­di DR mener, at tim­in­gen ram­ler sam­men med advo­ka­tun­der­sø­gel­sen om kræn­kel­ses­sa­ger­ne i DR’s pige­kor. “Jeg er ble­vet hevet ind i en sag, som jeg intet har med at gøre,” siger Fre­de­rik Cili­us, der ikke kan for­stå DR’s beslutning. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her