Fre­de­rik Vad (S) kal­der til kamp mod “infil­tre­rings­kul­tur” uden at ken­de pro­ble­mets omfang: “Det ved vi ikke noget om”

Frederik Vad Nielsen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet.

Med en ræk­ke opsigtsvæk­ken­de udta­lel­ser om “her­sker­kul­tur” og “infil­tre­rings­kul­tur” i bestem­te etni­ske mil­jø­er har Soci­al­de­mo­kra­tiets udlæn­din­ge- og inte­gra­tions­ord­fø­rer, Fre­de­rik Vad, i den grad pustet liv i udlæn­din­ge­de­bat­ten. Hvor stort pro­ble­met er, ved Fre­de­rik Vad dog “ikke noget om”. Og selv­om ord­fø­re­ren får hård kri­tik for at bru­ge sven­ske tal på områ­det for­kert, fast­hol­der han, at pro­ble­met fin­des – og dét i et stør­re omfang end hans poli­ti­ske mod­stan­de­re vil se i øjnene. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her