Fremad til jeg dør

Fre­mad Amager har eksporteret spillere som Frank Arne­sen, Søren Ler­by, Ivan Nielsen og Hen­rik Ander­sen til europæiske top­klub­ber, men i det store billede er den førende klub i post­num­merom­råde 2300 en taber­his­to­rie: Fre­mad Amager kan ikke fremvise nogle titler af betyd­ning bort­set fra en dan­sk reko­rd i konkurs­er for pro­fes­sionelle fod­bold­sel­sk­aber (1984, 1990 og 2009). Når du læs­er disse lin­jer, kan den fjerde af slagsen være en realitet, og det har fået Fri Spark til at bede for­fat­teren Morten Pape om at fortælle sin lidelse­shis­to­rie som mangeårig sæsonko­rthold­er til Amager-hold­ets hjem­mekampe i Sund­by Idrætspark. Dette er det første kapi­tel. Det andet og sid­ste kapi­tel bliv­er bragt i Fri Spark lørdag den 12. marts. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.