Frem­ti­dens cheftræ­ner kører på skateboard

”Nagels­mann needs to make a chan­ge at half time,” kon­sta­te­re­de en Twit­ter-bru­ger ud på afte­nen lør­dag 18. august 2020. RB Leipzig, cheftræ­ner Juli­an Nagels­manns hold, var nede med to i sin semi­fi­na­le mod Paris Saint-Ger­main i det pan­de­mi­for­sin­ke­de Cham­pions League-slut­spil, men twe­e­tet sig­te­de på en anden akut kri­se. ”That suit has to go,” blev beske­den run­det af. Meter­va­ren i tyske­rens jak­ke­sæt lig­ne­de gan­ske rig­tigt noget, Jim Lyng­vild kun­ne få en gobe­li­nud­stil­ling ud af, men Nagels­mann bar det med stolt­hed. Et par måne­der sene­re, kort inde i den føl­gen­de Cham­pions League-sæson, trak han til ude­kam­pen mod Man­che­ster Uni­ted i en bla­zer, der bedst kan beskri­ves som mul­ti­ter­net. Han lod sig øjen­syn­ligt ikke præ­ge af stikpil­ler­ne på de soci­a­le medier. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her