Fremtræ­dende film­folk kri­tis­er­er ny ret­tighed­saf­tale, der er en bombe under dan­sk film: “Forhan­dlerne burde fyre sig selv”

En aftale mellem Pro­du­cent­forenin­gen og para­ply­or­gan­i­sa­tio­nen Cre­ate Den­mark trådte i kraft i jan­u­ar og skulle sikre danske skue­spillere, for­fat­tere og instruk­tør­er bedre betal­ing, når deres film og serier bliv­er vist på stream­ingt­jen­esterne. Men aftal­en har i stedet fået TV 2, Viaplay og Net­flix til at sætte prop i pro­duk­tio­nen af danske film og tv-serier og har efter­ladt branchens ansat­te arbe­jd­sløse. Fri­heds­brevet har talt med en række fremtræ­dende medlem­mer af film­branchen om en lam­mende aftale, der for alvor har startet stream­ingkri­gen i Dan­mark. De kalder det en lorte­si­t­u­a­tion, erk­lær­er branchen for død og fores­lår, at forhan­dlerne “fyr­er sig selv”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.