Fri Kul­tur uge 1: Kro­nen på vær­ket og den sid­ste bøf

Queen Margrethe, New Year's speech in Christian IX. Palace at Amalienborg Palace in Copenhagen, Denmark, December 31, 2023 ( DANA-No: 02491494 )

Hvis man tæn­ker på, at vi ikke har haft en fri­vil­lig abdi­ka­tion i Dan­mark, siden Erik Lam blev syg og gav kro­nen vide­re i det her­rens år 1146, så var det da noget af en nyhed at luk­ke 2023 ned med, da dron­ning Mar­gret­he et godt styk­ke hen­ne i sin nytårs­ta­le plud­se­lig smed en bom­be og for­tal­te, at hun har i sin­de at træ­de til­ba­ge 14. janu­ar 2024. Alt det har du nok hørt om nu – vi er impo­ne­re­de, hvis du ikke har – så lad os ikke dvæ­le for meget ved dét. Men reak­tio­ner­ne har dog været interessante. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her