Fri Kul­tur uge 34: Tag pen­ge­ne – og sagsøg dem, der har givet dig dem

Vi læg­ger for med et inter­view med kunst­ne­ren Jens Haa­ning – ham kan du måske huske fra det famø­se værk Take the money and run, hvor han stak af med 532.000 kro­ner og efter­lod to tom­me bil­led­ram­mer på Kun­sten i Aal­borg. Haa­ning er nem­lig ble­vet aktu­el igen, for­di han nu sagsø­ger Aal­borg-muse­et Kun­sten for 550.000 kro­ner. Det er alt­så udover de 532.000, han hav­de stuk­ket i lom­men i forvejen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her