Fri Kul­tur uge 35: En util­bør­lig omgang

Radio4 i luften fra redaktionslokalerne i Aarhus, fredag 1.november 2019. Direktør Anne - Marie Dohm Foto : Ernst van Norde (Scanpix)

Nogen, der måske også har brug for lidt med­vind på cykel­stien, er Radio4. Det er en lands­dæk­ken­de FM-radio, der koster cir­ka 100 mil­li­o­ner skat­te­kro­ner om året, og de skal nu ud og lede efter en ny direk­tør og en ny ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør. Anne-Marie Dohm, der var beg­ge dele, stop­per nem­lig ved udgan­gen af sep­tem­ber efter fire år i spid­sen for radiokanalen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her