Fri Kul­tur uge 38: Alt det, Jan Grarup fortæller

Fri Kul­tur har talt med en Poli­ti­ken-jour­na­list, som i to årti­er har rejst ver­den tynd med Jan Grarup. Bo Søn­der­gaard hed­der han, og han har sto­let på Jan Grarup og arbej­det tæt sam­men med ham, og nu er han plud­se­lig begyndt at tæn­ke over, om han mulig­vis selv har været med til at vide­re­brin­ge fal­ske histo­ri­er. Det skal den før­ste histo­rie hand­le om i ugens udga­ve af Fri Kul­tur, der også kom­mer omkring kunst­ne­ren Jens Haa­ning, mel­lem­le­der­nes ynd­lings­sport, padel­ten­nis, og en sexis­me-storm mod stif­te­ren af maga­si­net Rol­ling Stone. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her