Fri Kul­tur uge 40: DR er slet ikke ble­vet ømskindede

Vel­kom­men til ugens udga­ve af Fri Kul­tur. Først skal det hand­le om, at DR laver ind­skær­pel­ser i de afta­ler, de laver med med­vir­ken­de i deres pro­gram­mer. Bag­ef­ter kan du høre om JP/Politikens Hus, om rap­pe­ren Tupa­cs død og en repor­ta­ge fra et deba­ta­r­ran­ge­ment om koranloven. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her