Fri Kul­tur uge 44: Kri­sen lurer i tv-branchen

Ugens nyheds­brev fra kul­tu­rens ver­den hand­ler en hel del om dren­gen Far­had, der var for­s­vun­det i en gan­ske omtalt DR-doku­men­tar for nylig. Det skal også hand­le om for­fat­te­re og om et død­skys. Men også om en kri­se, der ulmer bag skærmene. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her