Fri Kul­tur uge 48: En fiks idé – Jysk Fyn­s­ke Medi­er opret­ter tom­me sel­ska­ber for at vin­de udbud

Vi skal høre om det nye film­for­lig, som poli­ti­ker­ne blev stol­te af, men som vis­se dele af bran­chen blev for­vir­re­de af, og så skal vi også se på både The Pro­di­gy og Jonas Vin­ge­gaard. Men først for­sø­ger vi at opkla­re et myste­ri­um, der hand­ler om en mas­se nye, skø­re anpart­s­sel­ska­ber, som Jysk Fyn­s­ke Medi­er plud­se­lig har opret­tet. Lad os bare sige, at de har reg­net ud, hvor David køb­te øllet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her