Fri Mads #104: Grum­hed og mystik i den dybe stat

Selv­pi­ne­ri er at gå rundt inde i Fol­ke­tin­get, mens alle de andre er taget til Fol­ke­mø­de. Men hav ikke ondt af mig, for jeg vil­le jo selv. Jeg vil­le ved selv­syn se, hvem der var ble­vet til­ba­ge for at pas­se butik­ken, mens Fol­ke­mø­det – som en kæm­pe­stor trak­tor­strå­le, der sno­e­de sig fra Allin­ge til Slots­hol­men – hav­de suget alle poli­ti­ke­re, sær­li­ge råd­gi­ve­re, jour­na­li­ster og lob­byi­ster til sig. Sva­ret på det spørgs­mål er såre enkelt; stort set ingen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her