Fri Mads #106: Den 426ende ind­skræn­kel­se af ytringsfriheden

Selv har jeg det sådan, at jeg nødig vil und­væ­re de poli­ti­ske par­ti­er i for­hold til de helt kolos­salt sto­re mæng­der under­hold­ning, de leve­rer. For eksem­pel var det enormt sjovt for under­teg­ne­de i den for­gang­ne uge at over­væ­re, hvor­dan Ven­stres Tor­sten Scha­ck Peder­sen til sam­rå­det i Finans­ud­val­get om Elbit-sagen – med for­svars­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) i den var­me stol – her stil­le­de sin par­ti­kol­le­ga et af de klam­me­ste fed­te­røvs­spørgs­mål, som jeg nogen­sin­de har hørt et men­ne­ske fyre af. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her