Fri Mads #112: Den sæd­van­ligt mistænkte

Vi fik at se, for først stod den på frygt, had og lede, nem­lig til sam­råd med uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (M) i Kli­ma­ud­val­get. Det var her, Løk­ke skul­le stå sko­le­ret og besva­re alle de man­ge spørgs­mål, der har rejst sig, efter det er kom­met frem, at man­den har sat sig i spid­sen for noget så besyn­der­ligt som et udvalg for havvind inde i Udenrigsministeriet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her