Fri Mads #114: I logens tegn

Øverst i ind­bak­ken lig­ger selv­føl­ge­lig gårs­da­gens mini­ster­ro­ka­de i Ven­stre, en ouver­tu­re til den helt sto­re mini­ster­ro­ka­de, der kom­mer til som­mer, når – gæt­ter jeg – enten Nico­lai Wam­men (S) eller Dan Jør­gen­sen (S) skal ned til Bruxel­les for at være EU-kom­mis­sær. Så den­ne lil­le roka­de er mesten­dels udtryk for, at Ven­stres nye for­mand Tro­els Lund Poul­sen vil stemp­le ind med sit bud på en frisk start for et gam­melt magt­par­ti, der er gået helt i frø. Bemærk i øvrigt, at når der tales om en frisk start, så er det i nær sagt i alle livets for­hold udtryk for, at man ikke rig­tigt tror på det selv. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her