Fri Mads #115: Nøgen frokost

Man kan jo ikke være over det hele. Såle­des var jeg ikke med, da finans­mi­ni­ster Nico­lai Wam­men (S) præ­sen­te­re­de finans­lo­ven for 2024, og kald­te det for “en histo­risk afta­le”. Glip gik jeg også af Jule­træs­fe­sten i Fol­ke­tin­get, som blev afholdt lør­dag den anden decem­ber. Hvil­ket jeg fak­tisk er sær­ligt ked af, for her – har jeg ladet mig for­tæl­le – opt­rå­d­te SF’s Kar­sten Høn­ge som jule­mand, og det hav­de jo ellers været en læk­ker­bi­sken for min pen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her